"Å bli dem kvit"

Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom

Rapporten gir en oversikt over norske rom deportert til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Den viser også utviklingen av en "sigøynerpolitikk" i tidsrommet 1900-1956.

HL-senteret har utredet hva som skjedde med norske rom før, under og etter andre verdenskrig. Rapporten er på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

"Å bli dem kvit" - Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom (pdf)