Årsrapport om norsk bilateral bistand 2007

Denne årsrapporten beskriver det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 30 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og Europa som mottok mest bistand i 2007.

 Årsrapport om norsk bilateral bistand 2007Denne årsrapporten beskriver det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 30 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen og Europa som mottok mest bistand i 2007. Samlet norsk bistand i 2007 var på 21,8 milliarder kroner. Av dette var den bilaterale (inkludert den multi-bilaterale) bistand på 15,8 milliarder kroner. Rapporten viser til resultater fra prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen.

Årsrapport om norsk bilateral bistand 2007 (pdf 8,66MB)

Årsrapporten kan også bestilles, les her