Årsrapport om norsk bilateral bistand 2008

Denne årsrapporten beskriver det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 32 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen og Europa som mottok mest bistand i 2008. Samlet norsk bistand i 2008 var på 22,6 milliarder kroner.

Denne årsrapporten beskriver det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 32 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midt-Østen og Europa som mottok mest bistand i 2008. Samlet norsk bistand i 2008 var på 22,6 milliarder kroner. Av dette var den bilaterale (inkludert den multi-bilaterale) bistand på 16 milliarder kroner. Rapporten viser til resultater fra prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen.

Årsrapporten er fra og med 2009 webbasert og utgis ikke i trykt utgave. Årsrapporten er publisert på Norad.no, les her.