Plattform for en helhetlig Afrika-politikk

Oppdatert november 2008

Utenriksdepartementet har utgitt en oppdatert versjon av Plattform for en helhetlig Afrika-politikk, som opprinnelig ble lansert i august 2007. Den nye versjonen har blant annet sterkere fokus på klimaendringene, som antas å ramme Afrika hardest selv om kontinentet knapt bidrar til skadelige utslipp.

Plattform for en helhetlig Afrika-politikk(01.12.08) Utenriksdepartementet har utgitt en oppdatert versjon av Plattform for en helhetlig Afrika-politikk, som opprinnelig ble lansert i august 2007. Den nye versjonen har blant annet sterkere fokus på klimaendringene, som antas å ramme Afrika hardest selv om kontinentet knapt bidrar til skadelige utslipp.

Til tross for konflikter som i Kongo, Darfur og Zimbabwe og usikkerhet i kjølvannet av den internasjonale finanskrisen er det grunn til å fremheve at Afrika aldri har hatt så få kriger som nå, aldri så mange fredelige maktskifter og aldri en så vedvarende høy økonomisk vekst.

Tradisjonelt har Norges samhandling med Afrika skjedd gjennom bistand og misjonsarbeid, men samarbeidet utvides stadig. Norsk næringslivs investeringer i Afrika er nå langt større enn bistanden. Norge ønsker også å videreutvikle den utenrikspolitiske dialogen med afrikanske land om temaer som klima, konfliktløsning, menneskerettigheter og helsespørsmål.

Norge ønsker å bidra til at afrikanske land får styrket sine inntekter gjennom god og åpen forvaltning, effektive skattesystemer og reduksjon i ulovlig kapitalflyt. Slik kan Afrikas rike naturressurser komme befolkningen som helhet til gode og bidra til varig utvikling og fattigdomsreduksjon.

Plattform for en helhetlig Afrika-politikk gir et overordnet innblikk i norsk samarbeid med Afrika som grunnlag for å iverksette konkret innsats.

Her finner du Plattform for en helhetlig Afrika-politikk (pdf)