Forsiden

Aldersgrenseloven

LOV 1956-12-21 nr 01: Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser