Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring - høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.05.2013