Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring - høring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.05.2013