Høringer

Høring - Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskaper

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskaper på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.11.2020

Vår ref.: 20/7910

Høringsbrev

Departementene
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Finanstilsynet
Norges Bank
Regelrådet
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Økokrim
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
AksjeNorge
Aksjonærforeningen i Norge
Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Skatterevisorenes Forening
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
Advokatfirmaet BAHR AS
Advokatfirmaet CLP DA
Advokatfirmaet Grette AS
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
Advokatfirmaet SANDS DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer AS
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Deloitte Advokatfirma AS
Ernst & Young Advokatfirma AS
Kluge Advokatfirma AS
KPMG Law Advokatfirma AS
Kvale Advokatfirma DA
Wikborg Rein Advokatfirma DA