Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord-Troms

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Gravity Cosnult AS utarbeidet en rapport om alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord-Troms, i forbindelse med arbeidet med anbudsinnbydelse om drift av kortbanerutene i Finnmark og Nord-Troms fra april 2013.

Les rapporten (pdf)