Altinn - en plattform å satse på?

Capgemini har på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet en rapport om Altinns tekniske egnethet. Herunder om Altinn takler store volumer, som for eksempel arbeids- og velferdsetaten har behov for. Capgemini skriver i rapporten at Altinn er bygget på en moderne og god teknologi som kan skaleres til de krav som stilles og utvides til å tilfredsstille nye behov. De peker imidlertid på tiltak som bør gjennomføres slik at Altinn videreutvikles til en enda mer stabil og robust plattform.

Altinn - en plattform å satse på?