Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene

Vista-rapport 2012-11

Rapporten ser på den samfunnsøkonomiske nytten og lønnsomheten av å bygge ut høykapasitetsbredbånd i områder der markedet i utgangspunktet ikke gir tilbud om dette. Prosjektet har også kartlagt gevinster som foreløpig ikke er tatt ut, og vurdert hvordan den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i enda større grad kan realiseres. Analysen er utført av Vista Analyse på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene Rapport 2012-11 (pdf)