Analyse av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

Econ Pöyry har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet laget en analyse av det gjeldende finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Analysen vil bli brukt videre i departementets evaluering av finansieringssystemet.

Les rapporten fra Econ Pöyry her:

Rapport: Analyse av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 

Vedlegg 1: Tabeller

Vedlegg 2: Målstruktur