Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern

Oslo Economics har på oppdrag av Barne- og familiedepartementet utarbeidet en rapport om private tjenesteytere i barnevernet.

Rapporten tar for seg leverandørene og konkurranseforholdene i markedene for institusjonsplasser, fosterhjem og tiltak og tjenester til de kommunale barnevernstjenestene. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med Barne- og familiedepartementets helhetlige gjennomgang av private aktører i barnevernet.

Rapport: Analyse av konkurranseforholdene i markedene for tiltak og tjenester til statlig og kommunalt barnevern (pdf).