Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Analyser av antatte konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av HMS-krav og -tiltak i petroleumsvirksomheten

Sluttrapport

I rapporten er det utviklet et metodeverk som kan benyttes for å vurdere hvorvidt eksisterende eller nye HMS-tiltak i petroleumssektoren er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Metodeverket kan også benyttes som verktøy og støtte for utvikling av en mest mulig effektiv virkemiddelbruk.

Metodeverket som er utviklet tar utgangspunkt i Finansdepartementets rundskriv om prinsipper og krav som skal følges ved gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser av statlige tiltak, samt Direktoratet for økonomistyring sin veileder i samfunnsøkonomisk analyse.

Rapporten fremholder at kost-nytte-analysen ikke i seg selv gir svaret på hvorvidt en regulering eller et tiltak skal besluttes og gjennomføres. En slik analyse vil bare kan inngå som ett element og verktøy i en helhetlig beslutning om reguleringer og tiltak hvor også andre hensyn og anliggender vil måtte inngå og vektlegges. 

Rapporten

 

Les rapporten her (PDF)

Oppdragstaker

Rapporten er utarbeidet av DNV GL og Menon. 

Oppdragsgiver

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.