Anbefaling om regionale bompengeselskaper

Våren 2011 ga samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Vegdirektoratet i oppdrag å forberede en ordning med fylkeskommunale bompengeselskap som kan omfatte flere bompengeselskap. Rapporten er nå klar.

Våren 2011 ga samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Vegdirektoratet i oppdrag å forberede en ordning med fylkeskommunale bompengeselskap som kan omfatte flere bompengeselskap.

Vegdirektoratet har utarbeidet en rapport med forslag til hvordan ordningen kan gjennomføres.

Les rapporten "Anbefaling om regionale bompengeselskaper – rapport 5. september 2012" (pdf)

Se også pressemelding av 17. mars 2011: "Færre bompengeselskap gir meir veg for pengane"