Anbefalinger fra rådgivingsgruppa for fysisk aktivitet

Rådgivningsgruppa for fysisk aktivitet i skolen overleverte i dag sine råd til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Rådgivningsgruppas mandat var blant annet å se på hvordan fysisk aktivitet i skolen kan utvikles og hvordan man kan forbedre kroppsøvningsfaget. Gruppa har også gitt innspill til en digital ressursbank med fysiske aktiviteter som kan brukes av skolene.

Rådgivningsgruppa for fysisk aktivitet i skolen overleverte i dag sine råd til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Rådgivningsgruppas mandat var blant annet å se på hvordan fysisk aktivitet i skolen kan utvikles og hvordan man kan forbedre kroppsøvningsfaget. Gruppa har også gitt innspill til en digital ressursbank med fysiske aktiviteter som kan brukes av skolene. 

Gruppa har en liste på ni punkter med anbefalinger til kunnskapsministeren. 

Rådgivingsgruppa har bestått av: Marit Breivik, Grete Waitz, Inger-Åshild By, Stig Inge Bjørnebye, Sigmund A. Anderssen, Oddrun Samdal.  

Lenke til anbefalingene fra rådgivingsgruppa for fysisk aktivitet