Anerkjennelse av utenlandske separasjoner og skilsmisser, samt skiftefritak etter ekteskapsloven

Rundskriv Q-19/2004