Anmodning om utsatt iverksetting av prisregulering 1. juli 2012 (marked 7)

Brev til Legalteam advokatfirma DA vedrørende iverksetting av prisregulering 1. juli 2012 (marked 7).

Les brevet (pdf)