Anmodning om utsatt svarfrist om brudd på EØS-regler for utstasjonerte arbeidstakere

Arbeids- og sosialdepartementet ber i dette brevet ESA om utsatt svarfrist om brudd på EØS-reglene for utstasjonerte arbeidstakere.

Les brevet til EFTAs overvåkingsorgan ESA her (PDF)