Ansatte i styret. Statusrapport 2007

Fafo-rapport om ansattes rett til å velge representanter til selskapets styre og bedriftsforsamling.

Lovbestemmelsene om ansattes rett til å velge representanter til selskapets styre og bedriftsforsamling har i liten grad vært gjenstand for systematisk forskning.

Fafo har derfor, etter oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, utarbeidet en rapport som ser nærmere på ansattes representasjon i disse organene i aksje- og allmennaksjeselskaper. Det viktigste funnet er at ordningen synes å være mer vanlig enn hva som hittil har vært kjent. Videre at det er stor oppslutning om ordningen både hos ledere og tillitsvalgte.

Last ned:
Ansatte i styret. Statusrapport 2007 (pdf)