Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt (forslag om endringer i diskrimineringslovene)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2012