Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe

Rapporten «Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen» beskriver hovedtrekk ved utviklingen i uttak av pensjon, yrkesaktivitet og inntekt i den eldre befolkningen.

Nytt i årets rapport er et eget kapittel som ser nærmere på gruppen som slutter helt i arbeid ved 62 år.

Rapporten viser at andelen arbeidstakere har økt i alle aldre fra 60 til 74 år fra 2010 til 2016. Fra 2015 til 2016 har det vært størst økning for 66– og 67–åringer. Antall mottakere av alderspensjon fortsetter å øke, men veksten er redusert etter 2011. De eldre har hatt en god inntektsutvikling i perioden 2005–2015. Den årlige inntektsveksten i aldersgruppene over 67 år har vært avtakende etter 2010.

Rapporten