Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard

Hensikten med denne veilederen er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger.

Klima- og miljødepartementet har revidert veilederen for arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard. Fremtidige endringer i veilederen til fremkomme av endringslogg i dokumentet. Oppdatert veileder ligger til enhver tid på hjemmesidene til Klima- og miljødepartementet og Sysselmesteren.

Planveileder

Arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard (pdf)

Brev

Delegering av myndighet til Longyearbyen Lokalstyre etter svalbardmiljøloven og forsrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard (pdf)

Kart

Planområde for Barentsburg (pdf)
Planområde for Colesbukta (pdf)
Planområde for Lonyearbyen (pdf)
Planområde for Ny-Ålesund (pdf)
Planområde for Pyramiden (pdf)
Planområde for Sveagruva (pdf)