Årsrapport 2020 - Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Regjeringen la i mai 2020 frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å følge-evaluere handlingsplanen.

Årsrapporten for 2020 viser at det er det er satt igangsatt et omfattende arbeid for å styrke allmennlegetjenesten, men at det vil ta tid før man ser samlet effekt av planens tiltak. Det er blant annet utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering av fastlegeordningen.

Årsrapport 2020 - Handlingsplan for Allmennlegetjenesten (pdf)