Årsrapport for Handlingsplan for forebygging av selvmord

Regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025 ble lansert 10. september 2020, på Verdensdagen for forebygging av selvmord. Rapporten fra første driftsåret. Under følger beskrivelse av arbeidet som er startet opp i det første driftsåret

Dette er en statusrapport for regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, som ble lansert 10. september 2020. Rapporten viser arbeidet som er startet opp i det første driftsåret.

Med denne planen er nullvisjon for selvmord innført i Norge. Planen inneholder 61 tiltak som skal bidra til bedre forebygging og mer systematikk i arbeidet med selvmord, tidlig og god hjelp for personer i selvmordsrisiko, bedre hjelp til etterlatte etter selvmord og økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging. Planperioden varer i fem år. 

Årsrapport (2020-2021) handlingsplan for forebygging av selvmord