Askøypakken - kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Dovre Group og Transportokonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av den finansielle styringen av Askøypakken (KS2).

Dovre Group og Transportokonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av den finansielle styringen av Askøypakken (KS2). 

Les KS2-rapporten her (pdf, 13MB)