Forsiden

Avtaleloven

Lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser