Barnas hus

Rapport om etablering av et pilotprosjekt med ny avhørsmodell for barn som har vært utsatt for overgrep m.m.

Barnas hus

Mai 2005 oppnevnte Justis- og politidepartementet en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utrede og planlegge et pilotprosjekt med ny avhørsmodell av barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, fysisk vold eller vært vitne til vold i familien (Barnas jus).

Du kan lese prosjektgruppens utredning med forslag til et pilotprosjekt her (pdf: 8 Mb).