Barnehagens digitale tilstand

Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen

Rapporten legger frem resultatene av den første landsomfattende kartleggingen av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Formålet med rapporten er å gi en beskrivelse av den digitale tilstanden i barnehagen.

Forsiden på rapporten "Barnehagens digitale tilstand"Rapporten legger frem resultatene av den første landsomfattende kartleggingen av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Formålet med rapporten er å gi en beskrivelse av den digitale tilstanden i barnehagen.

Krtleggingen viser at det finnes digitale verktøy i de fleste barnehager, men at hvilke verktøy, hvem som bruker dem og hva verktøyene blir brukt til, varierer.

Rapporten er utarbeidet av Nina Bølgan ved Høgskolen i Oslo på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Kartleggingen er foretatt av Synovate MMI ved telefonintervju til 1012 ansatte i barnehagen i april 2008.

Barnehagens digitale tilstand (PDF)