Barnevernloven § 6-7

14.07.2008 Erstatningsansvar ved skade på ansattes kjøretøy forvoldt av ungdom i institusjoner

21.04.2008 Sikring av konfidensielle opplysninger ved bruk av e-post i barnevernet

04.06.2004 Spørsmål om forholdet mellom straffeprosessloven § 71 b i forhold til barnevernloven § 6-7

15.10.2001 Vedr. forholdet mellom undersøkingsplikt etter barnevernlova § 4-3 og teieplikt etter § 6-7

10.08.2001 Vedrørende bruk av fosterbarn i kampanjer og lignende

15.06.2001 Rutinemessig tilbakemelding til offentlig melder

16.02.2001 Omsorgsovertakelse av barn og bidragsregler

02.01.2000 Bruk av betalingsrekvisisjoner under opphold på barneverninstitusjoner