Barnevernloven § 9-1

Barnevernloven § 9-1

01.12.2008 Vedr. dekning av utgifter til tolk ved gjennomføring av MST

30.09.2008 Klage på kommunens avgjørelse om godtgjøring til vitne i sak for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

24.01.2003 Vedrørende utgifter til skolebøker for barn i barneverninstitusjoner