Barnvernsloven

Lov om barnevern (barnevernsloven)

Et overordnet mål med barnevernsloven er å sikre økt rettssikkerhet for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.

Se loven på lovdata.no