Bedre kunnskap om forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker

Kartlegging og evaluering av noen problemstillinger etter eierseksjonsloven, utført av Høgskolen i Bergen etter oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet høsten 2012. Rapporten ble fremlagt 1. desember 2012.

Kartlegging og evaluering av noen problemstillinger etter eierseksjonsloven, utført av Høgskolen i Bergen etter oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet høsten 2012. Rapporten ble fremlagt 1.desember 2012.

Bedre kunnskap om forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker.