Behovet for en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, Gardermoen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2006

  • Høringsfrist: 21.06.06
  • Nytt i høringssaken: