Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD)

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til «Bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD)» på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2019

Vår ref.: 19/3879

Høringsbrev

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Sametinget
Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Vestland
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Kystverket
Miljødirektoratet
Norsk institutt for naturforskning
Veterinærinstituttet
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Kystrederiene /Brønnbåteiernes forening
Den norske veterinærforening
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Industri
Legemiddelindustrien
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Tekna fiskehelseforeningen
Bellona
Greenpeace
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Miljøvernforbund
Norske Lakseelver
WWF-Norge
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Næringslivets hovedorganisasjon