Rapporter og planer

Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien

Regjeringens mål er å holde smittespredningen under kontroll. Det innebærer å holde sykdomsbyrden lav og sørge for at antall pasienter er håndterbart i helse- og omsorgstjenesten. Samtidig må vi være forberedt på å slå ned lokal eller nasjonal oppblussing av smitte. Det er utarbeidet en beredskapsplan for smitteverntiltak som kan iverksettes ved økt smittespredning. Vi må sikre god håndtering også i det videre og beredskapsplanen vil gi et grunnlag for raske beslutninger og riktig respons ved økt smittespredning.

Hvert departement skal nå følge opp og forberede nødvendige regelverksendringer og kompenserende tiltak, og planer for hvordan tiltak kan justeres og graderes i ulike smittesituasjoner. For å redusere tiltaksbyrden må hver sektorer ta sin del av ansvaret og være forberedt dersom smitteverntiltak igjen vil være nødvendig.

Last ned planen (PDF).