Høyring - Berg-utvalet

Rapporten, høyringsbrev, høyringsinstansar etc.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.06.2000

Utval som har vurdert opplæring som ikkje går inn under Opplæringslova, universitets- og høgskolelova eller privathøgskolelova (mellomnivået).
Oppnemnd i statstråd 26. februar 1999. Utvalet leverte innstillinga 6. mars 2000.

NOU 2000: 5 Mellom barken og veden - om fagskoleutdanninger

Stortingsmeldinga som baserer seg på Berg-utvalet si innstilling blir lagt fram for Stortinget like før jul 2000.