Beskrivelse av miljøteknologi

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Denne rapporten tar for seg ulike miljøteknologier som er implementert for å redusere utslipp til sjø og/eller luft, som er under utvikling eller i utprøvingsfasen, og kan være aktuell å benytte under petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Rapporten er levert av Oljedirektoratet

Rapporten i pdf