Bibliotekvederlagsloven

Lov 29. mai 1987 nr. 23 om bibliotekvederlag (bibliotekvederlagsloven)

Opphavsmenn til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek, skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Se loven på lovdata.no