Biobankmateriale som grunnlag for DNA-analyse i straffesaker

Lovavdeling i Justisdepartementet har uttalt seg om tolkningen av behandlingsbiobankloven (tidligere biobankloven) §§ 15 og 16 og spørsmålet om politiet kan kreve å få utlevert humant biologisk materiale fra behandlingsbiobanker for å bruke dette til å identifisere gjerningsperson i straffesaker.

Lovavdeling i Justisdepartementet har uttalt seg om tolkningen av behandlingsbiobankloven (tidligere biobankloven) §§ 15 og 16 og spørsmålet om politiet kan kreve å få utlevert humant biologisk materiale fra behandlingsbiobanker for å bruke dette til å identifisere gjerningsperson i straffesaker.

Tolkningsuttalelsen ligger på Justis- og beredskapsdepartementets sider