Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, 15. februar 2012. Prognosesenteret har i rapporten forsøkt å få kjennskap til hvor mange boliger som de senere år har kommet til i boligmarkedet som følge av ombygninger av eksisterende bygninger. Dette er boliger som ikke registreres i byggearealstatistikken til SSB. Tilførselen til boligbestanden fra eksisterende bygningsmasse kan deles i to grupper: Ombygging av næringsbygg til boligbygg og ombygging av kjeller- og loftsrom og eventuelt andre arealer i eksisterende boligbygg til leiligheter.

Rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, 15. februar 2012.

Prognosesenteret har i rapporten forsøkt å få kjennskap til hvor mange boliger som de senere år har kommet til i boligmarkedet som følge av ombygninger av eksisterende bygninger. Dette er boliger som ikke registreres i byggearealstatistikken til SSB. Tilførselen til boligbestanden fra eksisterende bygningsmasse kan deles i to grupper: Ombygging av næringsbygg til boligbygg og ombygging av kjeller- og loftsrom og eventuelt andre arealer i eksisterende boligbygg til leiligheter.

Prognosesenterets rapport (pdf)