Bør kommunene ha forskjellige oppgaver? Generalistkommuneprinsippet og differensiert oppgavefordeling

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Agenda 2005