Bortvisning på bakgrunn av grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2015