Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Les brevet til alle landets ordførere her 

Vedlegg:

Anmodning og vedtak 2015 og 2016

Vedlegg til tabell