Historisk arkiv

Svar fra kommuner om økt bosetting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) sendte i slutten av april et brev til alle kommuner der hun ba dem kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016. Her er tilbakemeldingene fra kommunene.

Kommunene hadde frist for tilbakemelding den 27. mai (les brevet). Til nå har 341 av landets totalt 428 kommuner svart.

Her kan du laste ned status for tilbakemeldingene fra kommunene (PDF). Status er sist oppdatert 09.09.2015. Departementet vil ikke legge ut ytterligere oppdateringer etter dette.

IMDis nettsider finner du oversikten over hvor mange flyktninger hver enkelt kommune er oppmodet om å bosette i perioden 2014-2016, hva de har svart, og hvor mange personer de bosatte i 2014.