Brev fra statsministeren til LO og NHO om permitteringsregelverket

Brev fra statsminister Erna Solberg til LO ved Gerd Kristiansen og NHO ved Kristin Skogen Lund om permitteringsregelverket.