Brev om bruk av karakterer i 7. klasse

Brev fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen til byrådet i Oslo kommune med svar på spørsmål om muntlige karakterer i 7. klasse på barneskolen.

Brev fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen til byrådet i Oslo kommune med svar på spørsmål om muntlige karakterer i 7. klasse på barneskolen.