Brev om hjelpepleierutdanning for voksne

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det, i tillegg til den opprinnelige innføringstakten for helsefagarbeiderutdanningen i Kunnskapsløftet, også gis mulighet til oppstart av nye komprimerte kurs for voksne innen hjelpepleie til og med siste halvår 2007.

Klikk på denne lenken for å lese brevet om hjelpepleierutdannning for voksne.