Brev om lokale forhandlinger 2018

Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020 - Lokale forhandlinger 2018

Brev om lokale forhandlinger 2018 pr. 4.7.18 (pdf) - korrigert versjon pr. 17.8.18.

Endringen gjelder punkt 7.2. "Beregning av avsetning til lokale forhandlinger". Tredje avsnitt, første setning skal være:
"Årsverk beregnes ut fra avtalt stillingsprosent for den enkelte ansatte per 1. mai 2018."

I punkt 12 "Rapportering" står det at forhandlingsstedene skal rapportere til KMD etter sluttførte forhandlinger. Skjema for rapportering blir sendt forhandlingsstedene i løpet av november.