Brev til kommuner og fylkeskommuner om skolens ansvar for et trygt lærings- og oppvekstmiljø for alle elever

I den siste tida har det vært flere eksempler på mobbing og vold i skolen. Én elev som utsettes for mobbing og vold er én for mye.

Skoleeier og skoleledelse har ansvar for å gripe fatt i hvert enkelt tilfelle og for å hindre nye.

I arbeidet for et godt læringsmiljø og mot mobbing må vi stå sammen både sentralt og lokalt. Dette er et langsiktig arbeid som vi aldri kan snu ryggen til. Jeg vil i løpet av høsten innkalle partene i Manifest mot mobbing til et møte for å drøfte hvordan vi kan styrke innsatsen mot mobbing og vold i skolen.

 

Last ned brevet her