Brev til kommuner og fylkeskommuner vedrørende oppfølgingen av 22. juli 2011

I lys av utviklingen sender jeg nå et nytt brev om opplæringen for de elevene som er berørt av det som har skjedd.  Den primære målgruppen for brevet er videregående skoler og fylkeskommunene, men fordi det finnes berørte grunnskoleelever, er brevet også adressert til grunnskolene og kommunene. Det samme gjelder for de private skolene. Jeg vil oppfordre til at brevet blir gjort kjent for berørte elever og foreldre.

Vennlig hilsen Kristin Halvorsen